Ing. Miloš Krump: Muj pěstitelský začátek v pěstování lilií

Klíčení semen lilií
Semena lilií klíčí dvěma různými způsoby a to pod zemí (hypogeicky), nebo nad zemí (epigeicky). Hypogeické klíčení vypadá jako opožděné, poněvadž se nejprve formuluje kořínek s drobnou cibulkou na konci a teprve potom nadzemní část. Při epigeickém klíčení semen se vyvíjí nadzemní část již v prvním roce po výsevu. Semena klíčící hypogeicky by se měla vysévat na konci léta či na podzim a epigeicky klíčící druhy na jaře. Hypogeicky klíčí například Lilium phylippinense.

Výsadba lilií
Výsadbu lilií lze provádět jak na jaře tak na podzim. Na jaře vysazuji koupené nové odrůdy lilií.
Do volné půdy je vysazuji asi 10 až 15 cm hluboko, ovšem záleží na velikosti cibule. Obecně se udává, že hloubka výsadby by měla odpovídat dva a půl násobku délky cibule. Jako drenáž využívám říční písek, který přidávám pod každou cibuli.
Do nádob je vysazuji asi 8 až 10 cm hluboko, na dno nádoby dávám asi 1, 5 až 2 cm hrubého písku, jako substrát využívám svou kompostovou zeminu.
Editoval Miloš Krump (04.02. 2014 20:54:28)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Lilie - směs (Lilium)
Lilie - směs (Lilium)
cz
Lilie - směs (Lilium)
Lilie - směs (Lilium)
cz
Lilie - směs (Lilium)
Lilie - směs (Lilium)
cz
Lilie - směs (Lilium)
Lilie - směs (Lilium)
cz
Lilie - směs (Lilium)
Lilie - směs (Lilium)
cz
Lilie - směs (Lilium x sp)
Lilie - směs (Lilium x sp)
cz
Lilie - směs (Lilium x sp)
Lilie - směs (Lilium x sp)
Ing. Miloš Krump: Záplava květů lilií - zeleninové záhony se proměnily v záhony lilií
Editoval Miloš Krump (06.09. 2011 11:43:24)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Lilie (Lilium x sp)
Lilie (Lilium x sp)
cz
Lilie (Lilium x sp)
Lilie (Lilium x sp)
cz
Lilie (Lilium x sp)
Lilie (Lilium x sp)
cz
Lilie - Mé novinky pro rok 2009 (Lilium x sp)
Lilie - Mé novinky pro rok 2009 (Lilium x sp)
cz
Lilie - novinky za rok 2008 (Lilium x sp)
Lilie - novinky za rok 2008 (Lilium x sp)
cz
Lilie - voňavé orientpety (Lilium x sp)
Lilie - voňavé orientpety (Lilium x sp)
cz
Lilie - záhonky v plné květu (Lilium x sp)
Lilie - záhonky v plné květu (Lilium x sp)
Ing. Miloš Krump: Novinky pro roky 2010 a 2011 (omlouvám se ale co se týče roku 2010 mám méně fotek, poněvadž v době květu lilií jsem byl na zahraniční dovolené)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Lilie (Lilium x sp)
Lilie (Lilium x sp)
cz
Lilie (Lilium x sp)
Lilie (Lilium x sp)
cz
Lilie - v pozadí novinky za ročník 2010 a 2011 (Lilium x sp)
Lilie - v pozadí novinky za ročník 2010 a 2011 (Lilium x sp)