Ing. Miloš Krump: Ptačinec prostřední (Stelarria media)
Plevel s vysokou konkurenční schopností. Husté porosty omezují vodní a větrnou erozi a zabraňují ztrátám vláhy. Roste na půdách bohatých na dusík. Vyskytuje se na polích, úhorech, v zahradách, parcích, sadech, podél cest, na skládkách a kompostech. Zapleveluje i skleníky a pařeniště.

Ptačinec je jednoletá ozimá bylina. Kořen je vřetenovitý, tenký a větvený, lodyha je vystoupavá či poléhavá, 10 až 40 cm vysoká, často bohatě větvená s jednou podélnou řadou bílých chlupů. Lodyžní listy jsou vstřícné, vejčité, špičaté. Rostlina kvete od března do pozdního podzimu. Plodem je vícesemenná tobolka, která v době zralosti puká. Ptačinec se rozmnožuje zejména semeny, ve vhodných podmínkách i kořenícími lodyhami. Na jedné rostlině může dozrát až 10 000 semen. Životnost semen v půdě je 2 až 4 roky. Klíční rostliny se objevují od časného jara. V jednom vegetačním období vytvoří 2 až 3 generace.
Rostlina se rozšuřuje vysemeňováním na lokalitě, vodou, osivem, komposty, balíčkovanou sadbou a půdními substráty.

Regulace tohoto druhu je obtížná, neboť tato rostlina vzchází v průběhu celého vegetačního období. Na herbicidy je citlivý, avšak vzchází ve vhodných podmínkách již brzy po aplikaci herbicidů.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Ptačinec prostřední (Stellarie media)
Ptačinec prostřední (Stellarie media)
cz
Ptačinec prostřední (Stellarie media)
Ptačinec prostřední (Stellarie media)
Ing. Miloš Krump: Ptačinec prostřední nebo-li také žabinec (Stellaria media)
Editoval krumpold (05.04. 2012 20:58:24)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Ptačinec prostřední (Stellaria media)
Ptačinec prostřední (Stellaria media)