Ing. Miloš Krump: Přeslička rolní (Equisetum arvense)
Úporný a velmi významný plevelný druh setrvávající na stanovišti. Konkurenční schopnost přesličky je vysoká, neboť má velké nároky na vláhu, kterou je schopna čerpat z velkých hloubek. Je rovněž využívána jako léčivá rostlina.
Vytrvalá rostlina hlouběji kořenící s oddenky. Vytváří dva druhy lodyh. Časně na jaře se objevují nezelené plodné lodyhy až 30 cm vysoké, zakončené výtrusnicovým klasem. Po vyprášení výtrusů lodyhy odumírají. Po se vytvářejí zelené, větvené a článkované lodyhy, vysoké až 60 cm. Rozmnožuje se vegetativně - pomocí kořenů, kde je základem horizontální oddenek s řadou bočních oddenků.

Regulace je velice složitá. Vzhledem k hluboko uloženému kořenovému systému jsou rostliny schopny rychle regenerovat jak po chemických tak i po mechanických zásazích.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Přeslička rolní (Equisetum arvense)
Přeslička rolní (Equisetum arvense)
Ludmila Unzeitigová: Přeslička rolníEquisetum arvense
Čeleď: Equisetaceae - přesličkovité

Je to trvalá rostlina. Roste jako plevel ve vlhčích půdách. Má i léčivé účinky.
cz
Přeslička rolní (Equisetum arvense)
Přeslička rolní (Equisetum arvense)
cz
Přeslička rolní (Equisetum arvense)
Přeslička rolní (Equisetum arvense)