Ing. Miloš Krump: Pýr plazivý (Elytrigia repens)
Pýr patří mezi velice významné plevelné rostliny. Konkurenční schopnost tohoto druhu je vysoká. Do půdy vylučuje alelopatické látky, které brzdí růst ostatních rostlin. U nás se vyskytuje od nížin do horských oblastí na půdách širokého spektra, lehkých, těžkých, na živiny bohatých i chudých.
Najdeme jej podél cest a chodníků, plotů, stavenišť, na loukách a pastvinách a především na orné půdě.
Pýr plazivý vytváří dlouhý, plazivý, článkovitý oddenek, který se rozkládá v povrchových vrstvách ornice. Stébla vytváří přímá, hladká asi 150 cm vysoká. Listy jsou čárkovité, ploché, barvy zelenošedé až sytě zelené s krátkým jazýčkem a úzkými oušky. Stéblo je zakončeno úzkým asi 15 cm dlouhým lichoklasem, který je složen z 15 až 20 klásků. Na jednom stéblu se může vytvořit až 100 obilek. Rostlina kvete od června do srpna. Rozmnožuje se generativním i vegetativním způsobem. Oddenky se rozrůstají všemi směry a vytvářejí hustou síť, kořenový systém má velmi dobrou regenerační schopnost, při rozrušení kořenového systému může rostlina vytvářet nové rostliny.
Regulace této plevelné rostliny musí být komplexní, v první řadě zaměřená na likvidaci ohnisek pýru příslušnými herbicidy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pýr plazivý (Elytrigia repens)
Pýr plazivý (Elytrigia repens)