Ing. Miloš Krump: Pcháč rolní - Cirsium arvense
Patří mezi velmi významné plevele, je řazen mezi deset nejvýznamnějších plevelů světa. Konkurenční schopnost tohoto druhu je vysoká, má velké nároky na odběr vody a živin.
Úporně setrvává na stanovišti. Při silném výskytu dokáže úplně potlačit okolní rostliny. Kořeny vylučují alelopatické látky, které působí inhibičně na rostliny a plevele. Je rovněž významnou medonosnou rostlinou.
Roste na celém území od nížin až po horské oblasti. Nalezneme jej v sadech, ve vinicích, chmelnicích, loukách a pastvinách, zahradách. V posledních letech četnost tohoto plevele výrazně stoupá.

Tento plevelný druh se rozmnožuje generativně i vegetativně. V jednom úboru je až 80 nažek. Životnost nažek v půdě závisí na půdních podmínkách. Již jeden měsíc po vzejití je rostlina schopná vegetativní reprodukce. Pravidelné poškozování kořenů a kořenových výběžků vyvolává rychlou regeneraci z pupenů.
Pro regulaci tohoto plevelného druhu jsou velmi vhodné herbicidy. Účinek herbicidů se projeví pouze tehdy, jsou-li herbicidy aplikovány ve vhodné růstové fázi a to ve stádium polně vyvinuté růžice a tvorby lodyhy.
Editoval krumpold (29.06. 2013 18:17:25)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pcháč rolní (Cirsium arvense)
Pcháč rolní (Cirsium arvense)
YOS: Pcháč rolní - Cirsium arvense
Další názvy: pcháč oset
Čeleď Asteraceae - hvězdicovité. Nejrozšířenější pcháč, ukrutný kořenový plevel na polích a zahradách. Má voňavé fialové květy, které si můžete nasbírat do čajových směsí.
Editoval YOS (19.08. 2012 00:27:04)

Všechno jde tak, jak má jít.
cz
Pcháč rolní (Cirsium arvense)
Pcháč rolní (Cirsium arvense)
cz
Pcháč rolní (Cirsium arvense)
Pcháč rolní (Cirsium arvense)
cz
Pcháč rolní (Cirsium arvense)
Pcháč rolní (Cirsium arvense)
Ing. Miloš Krump: Pcháč rolní - Cirsium arvense
Cirsium arvense je asi 150 cm vysoká vytrvalá rostlina z čeledi Asteraceae s hlouběji kořenícími kořenovými výběžky. Listy jsou kopinaté až jednoduché. Úbory se skládají z trubkovitých červenofialových květů. Pcháč je dvoudomá rostlina s výskytem jak samčích tak samičích jedinců. Rostlina kvete od května do podzimu. Plody jsou ochmýřené nažky až 35 mm dlouhé.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pcháč rolní (Cirsium arvense)
Pcháč rolní (Cirsium arvense)
cz
Pcháč rolní (Cirsium arvense)
Pcháč rolní (Cirsium arvense)