Garten.cz (Zahrada-cs.com): Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
cz
Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
cz
Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
Ing. Miloš Krump: Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
Mezi prvotní příznaky patří zejména odumírání kůry, zejména na osluněném místě a plodnice houby.
Houba vytváří lasturovité nebo šedobílé plodnice, které jsou asi 2 až 5 cm velké, na rubu s rozčísnutými lupeny. Jedná se o typický patogen po sluneční spále.
Škodlivost spočívá v odumírání kůry a nedostatečném zásobování asimiláty, což vede ke zvýšení nebezpečí poškození sekundárními škůdci.
V případě ohrožení stromů s tenkou kůrou je vhodné ošetření buď pigmentovaným nátěrem nebo ovinutí jutovými pásy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.