Ing. Miloš Krump: Merlík bílý (Chenopodium album)
Velmi významný plevel, který vytváří obrovské množství nažek dlouho životných v půdě. V České republice je jedním z nejrozšířenějších plevelů. Dokáže se velmi dobře přizpůsobit stanovištním i klimatickým podmínkám.
Roste jak na živinami bohatých půdách tak i na chudých stanovištích. Nalezneme ho na zemědělské půdě, na rumištích, stavebních plochách, na neudržovaných stanovištích a kompostech.

Merlík bílý je jednoletá pozdně jarní rostlina, která zakořeňuje větveným kůlovým kořenem. Lodyha je vysoká asi 20 až 70 cm zeleně nebo červeně proužkovaná. Větví se již od spodu a větve odstávají šikmo vzhůru. Horní listy jsou celokrajné až úzce kopinaté. Květenstvím je lichoklas složený z nahloučených stažených klubíček. Rostlina kvete od června do září.

Rozmnožuje se výhradně nažkami, kterých může vytvořit na jedné rostlině až 100 000. Klíčivost v půdě si uchovává velice dlouhou dobu. Merlík je schopen klíčit již při teplotě 1°C.  Rostliny vzcházejí po celou vegetační dobu.  Nažky vypadávají do okolí mateřské rostliny, dále se šíří zemědělskými komposty a mechanizací.

Regulace tohoto plevelného druhu je možná aplikací herbicidů. Rostliny vzchází po celou vegetační dobu a proto je nutné je potlačovat po celou vegetaci. Na nezemědělské půdy je důležité tyto rostliny sledovat a odstraňovat, poněvadž se stávají zdrojem dalšího zaplevelování pozemků.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Merlík bílý (Chenopodium album)
Merlík bílý (Chenopodium album)