Ing. Miloš Krump: Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)
Šťovík tupolistý je velmi významným plevelem. V České republice je rozšířen po celém území od nížin až po horské oblasti.

Roste na ruderálních stanovištích, podél potoků a řek, na úhorech a v zahradách. Vyhovují mu půdy vlhké a zásobené dusíkem.

Z botanického hlediska jde o vytrvalou rostlinu, která vytváří mohutný kůlový, jednoduchý kořen, který zasahuje až do hloubky 25 cm. Rostlina vytváří listovou růžici, ze které vyrůstá větvená, načervenalá lodyha dosahují délky až 100 cm. Listy jsou řapíkaté, čepel vejčitá, celokrajná, na okraji zvlněná. Rostlina kvete od července do podzimu.

Rozmnožuje se výhradně generativně, ale je schopen se rozmnožovat i z porušených kořenů. Jedna rostlina může vytvořit až 7 000 nažek.
Do okolí se rozšiřuje semeny, které jsou roznášeny větrem, vodou, komposty a nářadím.

Tento druh lze regulovat ohniskově pomocí herbicidů.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)
Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)