Ing. Miloš Krump: Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
V současné době patří k velmi významným expanzivním plevelným druhům. Roste od nížin až po horské oblasti. Vyskytuje se na zejména na rumištích, v blízkosti lidských obydlí, na mezích, loukách, pastvinách, sadech, vinicích a neudržovaných zahradách. Jedná se o významnou rostlinu ruderálních stanovišť.

Pelyněk je vytrvalý plevel z čeledi Asteraceae, vytvářející statné a trsnatě rozložené rostliny. Z listových růžic na jaře vyrůstají plodné i neplodné černo-fialové až tmavé lodyhy, které jsou 60 až 120 cm vysoké. Listy jsou proměnlivé, v obrysu široce vejčité. Lodyžní lístky jsou menší, ouškatě přisedlé se špičatými a hluboce laločnatými úkrojky. Úbory jsou krátce stopkaté na konci větévek nahloučené. Květy jsou žluté až červenohnědé převážně oboupohlavní.
Pelyněk se rozmnožuje vegetativně i generativně. Na jedné lodyze dozrává až 10 000 nažek.

Pelyněk černobýl je z hlediska svého působení řazen mezi silné alergeny. Omezení výskytu tohoto druhu může přispět k řešení tohoto celospolečenského problému.

Většina běžně používaných herbicidů potlačuje spolehlivě pouze klíční rostliny tohoto druhu. Přerostlé rostliny a rostliny vzniklé vegetativním množením jsou dobře potlačovány růstovými herbicidy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
cz
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
cz
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
cz
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
cz
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)