Ing. Miloš Krump: Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli)
Velmi významná plevelná rostlina. V současné době je velice rozšířena po celém světě. Roste na vlhkých, výživných půdách podél cest, v příkopech, na rumištích, úhorech, skládkách a zahrádkách.

Ježatka je volně trsnatá tráva, která má bohatý svazčitý kořen. Lodyhu má přímou a vystoupavou tmavě šedozelenou až nafialovělou vysokou 30 až 100 cm. Vytváří až 20 odnoží, stéblo je lysé, chlupaté. Listy jsou hladké, na okrajích drsné. Květenstvím je přímá nebo převislá lata tvořená několika hroznovitě uspořádanými lichoklasy. Rostlina kvete od července do října. Plodem je obilka, která je okrouhlá až vejčitá, s ostrou hranou.

Rozmnožuje se výhradně semeny. Po uzrání, padají semena na povrch půdy a dostávají se do půdní zásoby. Na další stanoviště se dostává zejména balíčkovanou sadbou, komposty, mechanizačními prostředky a prostřednictvím vody.

Regulace tohoto druhu lze prostřednictvím herbicidů.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Ježatka kuří noha (Echinochloa crusgalli)
Ježatka kuří noha (Echinochloa crusgalli)
cz
Ježatka kuří noha (Echinochloa crusgalli)
Ježatka kuří noha (Echinochloa crusgalli)
cz
Ježatka kuří noha (Echinochloa crusgalli)
Ježatka kuří noha (Echinochloa crusgalli)
cz
Ježatka kuří noha (Echinochloa crusgalli)
Ježatka kuří noha (Echinochloa crusgalli)