Ing. Miloš Krump: Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa pastoris)
Patří mezi méně významné plevele, ale často se vyskytující. Je hostitelem chorob a škůdců brukvovitých rostlin. V České republice roste od nížin do horských oblastí. Roste na rumištích, navážkách, skládkách, podél lidských sídlišť, na zahradách a železničních nádražích. Častý plevel v zeleninách, pařeništích a sklenících.

Z botanického hlediska jde o jednoletou ozimou rostlinu. Kořen má větvený, vřetenovitý. Lodyha je přímá nebo poléhavá a vysoká až 30 cm. Listy v přízemní růžici jsou střídavé, přisedlé až kopinaté, listy chlupaté. Květy jsou oboupohlavní, bíle zbarvené. Přezimující rostliny kvetou od března do května, jarní rostliny pak od června do července.
Kokoška se rozmnožuje pouze generativně. Průměrný počet semen na rostlinu se pohybuje okolo 5 000 semen. Rostlina má velice rychlý vývoj.

Na herbicidy je kokoška citlivá.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa pastoris)
Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa pastoris)
cz
Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa pastoris)
Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa pastoris)
cz
Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa pastoris)
Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa pastoris)
Ludmila Unzeitigová: Kokoška pastuší tobolka - Capsela bursa pastoris
cz
Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa pastoris)
Kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa pastoris)
cz
Kokoška pastuší tobolka - květ (Capsela bursa pastoris)
Kokoška pastuší tobolka - květ (Capsela bursa pastoris)
cz
Kokoška pastuší tobolka - listy (Capsela bursa pastoris)
Kokoška pastuší tobolka - listy (Capsela bursa pastoris)
cz
Kokoška pastuší tobolka - listy (Capsela bursa pastoris)
Kokoška pastuší tobolka - listy (Capsela bursa pastoris)
cz
Kokoška pastuší tobolka - listy na stonku (Capsela bursa pastoris)
Kokoška pastuší tobolka - listy na stonku (Capsela bursa pastoris)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Kokoška pastuší tobolka - semena (Capsela bursa pastoris)
Kokoška pastuší tobolka - semena (Capsela bursa pastoris)