Ing. Miloš Krump: Mléč zelinný (Sonchus oleraceus)
Méně významný plevel, roste zejména v letních a podzimních měsících, konkuruje ostatním rostlinám. Roste na vlhkých i sušších, živinami bohatých půdách, zvláště na dusík. Vyskytuje se podél cest, železnic, okolí lidských sídlišť, rumištích podél zdí a v zahradách.

Mléč je jednoletá pozdně jarní či ozimá rostlina. V půdě zakořeňuje kůlovým kořenem. Lodyha je přímá, větvená, dutá až 80 cm vysoká. Listy jsou matné, měkké, v obrysu podlouhle vejčité. Květy jsou žluté, rostlina kvete od června do října.

Rozmnožuje se pouze generativně. Na jedné rostlině se tvoří až 3 000 nažek, které jsou ihned po dozrání klíčivé. Ochmýřené nažky jsou rozšiřovány větrem, vodou a komposty.

Regulace tohoto plevel je možná pomocí herbicidů.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Mléč zelinný (Sonchus oleraceus)
Mléč zelinný (Sonchus oleraceus)