Ing. Miloš Krump: Rdesno ptačí (Polygonum aviculare)
Patří mezi významné plevele. Rostliny potlačuje silným kůlovým kořenem. Roste v oblasti lidských sídel, na rumištích a na sešlapávaných místech.

Rdesno čili truskavec je jednoletá časně jarní rostlina. Lodyha je silně rozvětvená, plazivá a vystoupavá, 20 až 50 cm vysoká. Listy jsou podlouhlé, kopinaté nebo čárkovité. Květy jsou po třech až pěti v úžlabních svazečcích uspořádané do hustých klasů růžové nebo bělavé barvy.  Kvete od června do listopadu.

Rozmnožuje se generativně, jedna rostlina produkuje až 2 000 nažek. Semena velice často roznášejí ptáci.

Na herbicidy je poměrně citlivý, problémem je vzcházení v průběhu celé vegetace.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Rdesno ptačí (Polygonum aviculare)
Rdesno ptačí (Polygonum aviculare)