Ing. Miloš Krump: Choroš šupinatý (Polyporus squamosus)
Parazitická dřevokazná houba rozšířená v mírných pásmech obou polokoulí. U nás velmi často infikuje celou řadu listnatých dřevin, zejména ořešák vlašský, topoly, jilmy, lípy, jasany, jírovce a další stromy.
Infekce nastává pahýly tlustých větví a v místě poranění na kmenech.
Plodnice vyrůstají po několika letech parazitce, většinou na jaře, jsou jednoleté, kloboukaté s postranním i centrálním třeném. Klobouk je okrouhlý až vějířovitý, světle žlutorezavý, pokrytý hnědými šupinami.
Hniloba je bílá, s kopečkovitým rozpadem v poslední fázi. V živých stromech ne narušováno vnitřní vyzrálé dřevo kmenů. Vyhnilé kmeny v korunách prosychají a později odumírají. Velmi často se kmeny v místě pokročilé hniloby ulamují.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Choroš šupinatý (Polyporus squamosus)
Choroš šupinatý (Polyporus squamosus)