Ing. Miloš Krump: Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
Největší škody způsobuje na vrbách starších 20 let, dále pak na topolech bílých a šedých. Méně často parazituje na habru, bříze, olši, jeřábu a ovocných stromech.
Infekce nastává domřelými větvemi pod korunou nebo v místě poranění na kmeni.
V důsledku odumření kambia strom v této části nepřirůstá, mrtvá část zarůstá okolním pletivem a tvoří se rakoviny.
Plodnice jsou zpočátku hnědošedé, polokulovité, později polokruhovité, ve věku stromu 20 až 30 let téměř černé.
Hniloba je bílá, ve směru do zdravého dřeva ohraničená jednou nebo více černohnědými liniemi.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)