Ing. Miloš Krump: Dřevomor kořenový (Kretzschmaria deusta)
Parazitická dřevokazná houba, rozšířená v mírném pásmu severní polokoule, na různých listnatých dřevinách, zejména buk, bříza, javor a jírovec. Největší škody působí v bukových porostech, kde je nejškodlivější dřevokaznou parazitickou houbou.
Příznakem jsou dutiny na bázi kmene, jejichž stěny jsou nerovné, černošedé až černé, které ohraničují hnilobu uvnitř kmene. V dutinách vyrůstají stromata. Na povrchu infikovaného dřeva, se v květnu až v červenci vytvářejí bílé okrouhlé skvrny o velikosti až 10 cm. Později se zbarvují šedobíle až šedozeleně a tvoří se v nich konidie. Vřeckaté plodnice se tvoří během léta a na začátku podzimu.
Hniloba je v první fázi rozkladu světle okrová, ohraničená ve směru do zdravého dřeva jednou nebo více černými zónami. Ve druhé fázi je dřevo okrově bílé, opět ohraničeno jednou nebo více černými zónami. Ve třetí fázi rozkladu je dřevo smetanově bílé, lehké, křehké a nerozpadá se. Nad hnilobou je vytvořené nepravé červenohnědé jádro.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Dřevomor kořenový (Kretzschmaria deusta)
Dřevomor kořenový (Kretzschmaria deusta)