Ing. Miloš Krump: Ohňovec smrkový (Phellinus chrysoloma)
Parazitická dřevokazná houba, která je rozšířená zejména v horských oblastech na smrku a velice vzácně se vyskytuje na jedli a modřínu.
Plodnice vyrůstají na spodní straně odumřelých větví ve spodní části koruny, jsou víceleté, někdy pokrývají větve v délce 1 až 2 m. Někdy vyrůstají na kmenech v místě infekce. Povrch plodnic se plstnatý, zpočátku rezavohnědý, později hnědýčernošedý, hustě koncentricky zónovaný.
Podhoubí proniká od místa vzniku infekce do zdravého dřeva podél dřeňových paprsků, hniloba je rezavohnědá, v poslední fázi se v místě hniloby vytvářejí otvory vyplněné bílou celulózou.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Ohňovec smrkový (Phellinus chrysoloma)
Ohňovec smrkový (Phellinus chrysoloma)