Ing. Miloš Krump: Můžete i pomrzlé, a sestřihnout tak asi na 5 až 10 cm. v týdnu přidám nějaké fotky. Vyhozene chryzatnémy ještě mohou sloužit přístí i další roky, ovšem záleží i na druhu některé přezimují některé ne, nedá se to odhadnout , zálěží pokud jsou pěstovaný od našich zahradníků nebo jsou z dovozu.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.