janko39: Pokud nejde o získání určitého kultivaru,který se semenem namnožit nedá,je řízkování zbytečné - množení semenem je mnohem jednodušší a produktivnější.Jinak,cituji z knihy Viléma Waltra z r.1978 "Rozmnožování okrasných stromů a keřů" : "...můžeme množit dřevitými řízky.Napícháme je ještě v zimě na připravený záhon".
Podle tohoto autora je možno olše množit též "hřížením stromovitých druhů,které jsme seřezali až k zemi,abychom získali dostatek mladých výhonů,které na jaře pohřížíme.Vrcholky pohřížených výhonů zakrátíme,aby daly na podzim již rozvětvené keře".
Další informace v článcích o rostlinách
Alnus glutinosa - olše lepkavá Alnus glutinosa - olše lepkavá
Evropský druh z oblastí s chladným drsným klimatem. Roste na chudých podmáčených půdách, kde je někdy kromě některých druhů vrb jediným stromem, který zde prospívá …
Alnus glutinosa - olše lepkavá Alnus glutinosa - olše lepkavá
Původ: Druh přirozeně rozšířený v Evropě až po západní část Sibiře. U nás přirozeně roste v lužních lesích, bažinách, na březích toků a rybníků. Typické olšiny jsou porosty olší s příměsí vrby a menším podílem jilmu …