Ing. Miloš Krump: Chalupská slať
Chalupská slať je rašeliniště přechodného typu mezi údolním a horským vrchovištěm. Rašeliniště patří do I. zóny Národního parku Šumava.

Rašeliniště Chalupská slať je syceno silnými bočními svahovými prameny z Jánské hory a Zvěřina na západě, na východě je ohraničeno meandrujícím Vydřím potokem a na jihu pak Teplou Vltavou.

Zdroj: Informační brožury NP Šumava
Editoval krumpold (28.07. 2013 17:01:35)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Chalupská slať
Chalupská slať
cz
Chalupská slať
Chalupská slať
Ing. Miloš Krump: Chalupská slať
Chalupská slať představuje přechodný typ mezi údolními vrchovišti vytvořenými podél Vltavy a Křemelné a horskými vrchovišti z náhorní plošiny Šumavských plání.

Lokalita Chalupská slať zahrnuje dvě rozsáhlá samostatná vrchoviště. Ta jsou spojena mělkou vrstvou rašeliny v jeden rašeliništní komplex, jež leží v širokém údolí, který má protáhlý tvar od severu k jihu.

Jižní část rašeliniště se nazývá Chalupská slať, zatímco menší severní tvoří Novosvětská slať.

Základní informace o slati:
Rozloha rašeliniště: 137 ha
Nadmořská výška: od 897 m do 920 m n. m.
Průměrná hloubka rašeliny: 1,9 m (největší mocnost rašeliny je v oblasti jezírka, kde dosahuje až 7 m)
Průměrný roční úhrn srážek: 950 mm
Průměrná roční teplota: 4,5 °C
Zásoba rašeliny: 2 340 000 m3

Chalupská slať se nachází asi 1 km od obce Borová Lada. Je velice dobře přístupná z parkoviště po cestě až k povalovému chodníku. Na konci povalového chodníku se nachází největší rašelinné jezírko v České republice. Jezírko má plochu 1,3 m.

Zdroj: Informační brožury NP Šumava
Editoval krumpold (28.07. 2013 17:01:11)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Chalupská slať
Chalupská slať
cz
Chalupská slať
Chalupská slať
cz
Chalupská slať - jezírko
Chalupská slať - jezírko
cz
Chalupská slať - jezírko
Chalupská slať - jezírko
cz
Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus)
Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus)
cz
Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus)
Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus)
cz
Rašeliník (Sphagnum)
Rašeliník (Sphagnum)
cz
Rašeliník (Sphagnum)
Rašeliník (Sphagnum)
cz
Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
cz
Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum)
Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum)
cz
Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum)
Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum)
cz
Šícha černá (Empetrum nigrum)
Šícha černá (Empetrum nigrum)
cz
Šícha černá (Empetrum nigrum)
Šícha černá (Empetrum nigrum)
cz
Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)
Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)
Ing. Miloš Krump: Chalupská slať - těžba rašeliny
Plocha Chalupské slatě byla ještě před několika desetiletími zčásti vytěžena. Ještě předtím byla tato část rašeliniště odlesněna, tzn. zbavena klečových porostů a částečně odvodněna. Nutno podotknout, že odvodněním došlo rovněž k zániku rosnatky okrouhlolisté, neboť je tato rostlina úzce vázána narašelinné prostředí.

Těžba byla prováděna ručně. Vytěžená rašelina poté sloužila jako stelivo, méně pak jako palivo. Při těžbě byly vytěženy jen úzké pruhy, mezi nimiž zůstaly nevytěžené části tzv. špalky.

Celkově byla těžbou rašeliny na obou slatích narušena plocha okolo 50 ha a bylo vytěženo celkem od 400 000 do 500 000 m3 rašeliny.

Zdroj: Informační brožury NP Šumava
Chalupská slať

Chalupská slať

Chalupská slať - jezírko

Chalupská slať - jezírko

Chalupská slať

Chalupská slať

Editoval krumpold (28.07. 2013 17:50:16)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.