Ing. Miloš Krump: Plstnateček severský (Climacocystis borealis)
Plodnice vyrůstají v létě na povrchu bazální části kmene smrků nebo kořenových nábězích, v místech, kam pronikla hniloba z vnitřní části kmene. Mladé plodnice jsou žlutobílé až bílé, zpravidla hustě střechovité nad sebou.
Jednotlivé plodnice jsou polokruhovité, ledvinovité nebo vějířovité, k bázi zúžené. Na povrchu jsou prorostlé chlupy. Nákaza do kmene proniká v místě poranění na kořenech a bázích stromů.
V počáteční fázi hniloby je dřevo světle hnědé, později červenohnědé a začínají se v něm tvořit trhliny. Ve třetí fázi rozkladu je dřevo velmi měkké. Hniloba se šíří do výšky 1 až 3 m. Pronikne-li hniloba i do bělavého dřeva, smrky postupně odumírají.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Plstnateček severský (Climacocystis borealis)
Plstnateček severský (Climacocystis borealis)