Ing. Miloš Krump: Nektriové usychání větví(Nectria cinnabarina)
Saprofytická houba napadá hlavně oslabené listnaté stromy a keře. Zdrojem infekce jsou konidie, které vznikají na napadených nebo odumřelých částech. Napadení se projevuje změnou zbarvení kůry, vadnutím listů a výhonů. Na infikovaných částech vznikají oranžově červené plodničky velikosti špendlíkové hlavičky. Choroba se šíří v přestárlých a přehoustlých výsadbách, zejména ve vlhčích ročnících.
Chemická ochrana se neprovádí. Nutné je zabránění poranění, ošetření větších ran a odstranění napadených výhonů až do zdravé části.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Nektriové usychání větví (Nectria cinnabarina)
Nektriové usychání větví (Nectria cinnabarina)