Ing. Miloš Krump: Národní přírodní rezervace Raná
Kopec Raná se nachází asi 6 km severozápadně od města Loun v západní části Českého středohoří. Od roku 1951 se rezervace nazývá Národní přírodní rezervace Raná v CHKO České středohoří.
Jde o bezlesí horský hřbet porostlý xerotermními travamis občasným výskytem suťových polí. Z geologického hlediska je Raná tvořena čedičovou horninou tzv. olivinický nefelinit.
Předmětem ochrany jsou zde teplomilná stepní travinná společenstvas unikátními výskyty vzácných teplomilných a suchomilných živočichů.
Mezi typické chráněné rostliny patří koniklec luční český (Pulsatilla pratensis bohemica), vzácná teplomilná tráva kavyl Ivanův (Stipa pennata), ovsíř stepní (Avenastrum desertorum) a hlaváček jarní(Adonis vernalis). Na Rané je možné vidět největší porost kavylů ve střední Evropě. Nejlepším obdobím je doba květu kavylů (dojem stříbrných vln moře) – konec května a začátek června.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Kavyl Ivanův (Stipa pennata)
Kavyl Ivanův (Stipa pennata)
cz
Krajina v okolí NPR Raná
Krajina v okolí NPR Raná
cz
Krajina v okolí NPR Raná
Krajina v okolí NPR Raná
cz
Raná - Národní přírodní rezervace
Raná - Národní přírodní rezervace