Ing. Miloš Krump: CHKO Třeboňsko Červené blato
Národní přírodní rezervace Červené blato se nachází na jihozápadním okraji Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Rezervace Červené blato byla vyhlášena již v roce 1953 k ochraně přirozeného rostlinného pokryvu. Na území rezervace se od roku 1774 těžila rašelina pro blízkou sklářskou huť. Těžba rašeliny byla ukončena ve 20. století. V roce 1953 bylo území rašeliniště vyhlášeno rezervací sloužící k ochraně přirozeného krajinného pokryvu. Rozloha rezervace je 331 ha. Průchod chráněným územím umožňují dřevěné povalové chodníky.
Celé území je protkáno sítí kanálků a stružek, které během těžby rašeliny sloužily k odvádění vody. V současné době je odvodňovací systém zahrazován, aby voda zůstávala v území a zůstal zde tak zachován krajinný ráz.
Vegetace území je tvořena zejména borovicí blatkou (Pinus uncinata), rojovníkem bahenním (Ledum balustre), suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum),borůvkou (Vaccinium myrtillus) a brusinkou (Vaccinium vitis). Na některých místech nalezneme také klikvu bahenní (Oxycoccus palustris) a můžeme zde také nalézt rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia)
Editoval krumpold (10.01. 2012 19:29:07)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Národní přírodní rezervace Červené blato
Národní přírodní rezervace Červené blato
cz
Národní přírodní rezervace Červené blato
Národní přírodní rezervace Červené blato
cz
Národní přírodní rezervace Červené blato
Národní přírodní rezervace Červené blato
cz
Národní přírodní rezervace Červené blato
Národní přírodní rezervace Červené blato
cz
Rojovník bahenní (Ledum palustre)
Rojovník bahenní (Ledum palustre)
cz
Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)