Ing. Miloš Krump: Lýkožrout smrkový (Ips typographus)
V našich podmínkách nejškodlivější kůrovec, žijící na smrku.
Popis škůdce: Válcovitý, relativně široký kůrovec (ve srovnání s ostatními druhy), dlouhý 4,2 - 5,5 mm, černohnědě zbarvený, krovky tmavohnědé, nohy a tykadla žlutohnědé, celý žlutohnědě ochlupený.
Vývoj: Aktivita brouků začíná zpravidla až na počátku května (jen v nižších polohách někdy koncem dubna, za prvních teplých dnů. Samec vyhledává vhodná místa ke generačnímu žíru. Bývají to smrky ve stáří okolo 80 let a starší. Na zvoleném místě vyhlodá do kůry nejprve tzv. závrt a potom snubní komůrku, což trvá 1 - 2 dny. Samice po spáření hlodají tzv. matečné chodby v podélném směru a kladou vajíčka do jejích boků (jedna samice naklade v průměru 60 vajíček, denně asi 2). Vajíčka jsou bílá, lesklá, veliká 0,6 mm. Larvy hlodají své chodby kolmo na matečnou chodbu. Na konci své chodby se larvy zakuklí. Celkově vývoj larvy a kukly trvá od 26 do 113 dní. Samotný vývoj kukly trvá 14 dní. Z kukly se poté vylíhne brouk, který je nejprve nedospělý a světle zbarven. Započne proto tzv. zralostní neboli úživný žír, který trvá asi 3 týdny. Tento žír prodělá buď na místě předchozího vývoje, nebo přeletí na jiné místo. Celkový vývoj od vajíčka do dospělého brouka trvá asi 40 dní u jarní generace a 30 dní u letní (druhé) generace. Celkově trvá vývoj (od náletu samců do opuštění míst vývoje novými brouky 7 - 10 týdnů.
Na jednom napadeném smrku se může vyvinout 150 000 - 200 000 brouků. Brouci přezimují nejčastěji ve stadiu nedospělého, tzv. žlutého brouka pod kůrou smrku, kde se vyvíjeli. Dospělí brouci často zimují v hrabance. Přezimovat mohou i larvy a kukly, nepřezimuje vajíčko.
Lýkožrout smrkový napadá nejraději oslabené stromy, polomové dříví, neodkorněné čerstvě pokácené dříví.
Ochranu proti tomuto kůrovci lze shrnout do tří zásad: vyhledávání a asanace napadeného dříví, odstranění veškerého dříví vhodného k vývoji kůrovce a přímá ochranná opatření zkušeností, ale také z vědeckého výzkumu biologie a gradačních zákonitostí konkrétního druhu hmyzu. Zbytky po těžbě je nutno neprodleně buď těpkovat, nebo spálit, popřípadě ošetřit insekticidem či vyvézt.
Kontrolní a přímá obranná opatření se provádějí pomocí lapáků, otrávených lapáků a feromonových lapačů.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Lýkožrout smrkový (Ips typographus)
Lýkožrout smrkový (Ips typographus)