Ing. Miloš Krump: Strupovitost jablek (Venturia inaequalis)
Na spodní straně listu, později i na vrchní straně se objevují zelenočerné skvrny tvořené myceliem a konidiofory. V závislosti na odrůdě se může pletivo v okolí skvrn prosvětlovat a nekrotizovat. Napadené listy žloutnou a předčasně opadávají. Na plodech vznikají tmavé ostrůvky korkovitého pletiva různé velikosti. Při silném napadení na jedné straně se plod deformuje a v pletivu vznikají trhliny. Při skladování se napadené plody rychleji scvrkávají.
Houba přezimuje v listech. Konidie a askospory jsou šířeny větrem.
Mezi faktory, které zvyšují napadení, patří zejména hustá koruna a nadbytek dusíku.
Ochrana proti strupovitosti spočívá ve výběru rezistentních odrůd, likvidaci spadaného listí a správném řezu. Z chemických prostředků lze použít např. Discus, Zato 50 WG nebo Zdravé jablko.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Strupovitost jablek (Venturia inaequalis)
Strupovitost jablek (Venturia inaequalis)