Ing. Miloš Krump: Pilatka jablečná (Homplocampa testudinea)
Oplodněné samičky kladou vajíčka od května do bazálních částí květů. Mladé larvy zpočátku vykusují na povrchu mladých plodů chodbičku, která se zahojí korkovým pletivem. Plod většinou zůstává na stromě a dozrává. Vzrostlejší larvy se prožírají hluboko do dužniny a vyžírají zde dutinu plnou trusu a drtě. Takto poškozené plody opadávají. Dorostlá larva opouští poškozený plod, zalézá do půdy, kde přezimuje. Na jaře se kuklí a v průběhu května se líhnou dospělci.
Ochrana proti pilatce jablečné se provádí příslušnými insekticidy po opadu květních plátků. Z chemických přípravků je možné použít Calypso 480 SC.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pilatka jablečná (Homplocampa testudinea)
Pilatka jablečná (Homplocampa testudinea)