Ing. Miloš Krump: Mšice broskvoňová (Myzus persicae)
Na jaře se líhnou nymfy, které se dále množí. Nymfy a dospělci škodí sáním na spodní straně listů, které se výrazně svinují a zkrucují podél hlavní žilky. Často dochází k zastavení růstu letorostů a k jejich zasychání. Silné napadení a poškození listů může rovněž ovlivnit počet i kvalitu plodů. Mšice přezimuje na větvičkách broskvoní v podobě vajíček.
Ochrana proti mšicím se provádí příslušnými insekticidy před květem a na počátku rašení či po odkvětu, většinou během května. Mezi vhodné insekticidy patří například Mospilan 20 SP nebo Pirimor 50 WG.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Mšice broskvoňová (Myzus persicae)
Mšice broskvoňová (Myzus persicae)