Jan Kolman: Míčovka kulkonosná - Pilularia globulifera, čeleď marsilkovité - Marsiliaceae, je vytrvalá rostlinka s oddenkem dlouhým až 50 cm. Roste na vlhkých jílovitých až jílovito-písčitých dnech jezer, rybníků, tůní a slanisek, velmi vzácně.  Listy jsou čárkovité, sítinovité, dlouhé asi 3 - 10 cm. Na oddenku u báze listů se vytvářejí kulovité útvary tvaru míče, od nichž je odvozen název a v nichž jsou ukryty vlastní samičí a samčí výtrusy. Porost míčovky na první pohled  vypadá spíš jako nízký trávníček To, že se jedná o kapradinu, se pozná podle spirálově stočených a postupně se rozvíjejících mladých lístků.
  Rozmnožuje se jak vegetativně - rozrůstáním z oddenků, tak i výtrusy. Voda, vhodná k rozmnožování výtrusy, by neměla být příliš kyselá - nejvhodnější pH je v rozmezí 7 - 7,5.

V České republice byla známá jen 3 naleziště na Třeboňsku z roku 1937, ale v roce 2007 bylo objeveno nové, do té doby  nepopsané naleziště u Studené na Českomoravské vrchovině.