Jan Kolman: V České republice se v současnosti vyskytuje 9 druhů přesliček. Většina z nich je vázaná na vlhká až mokrá stanoviště, některé rostou hlavně ve vodě. Pod zemí mají oddenek, v různé hloubce, z něhož na jaře vyhánějí bezlisté, nezelené paličkovité sporofyty, z nichž se uvolňují výtrusy. Po jejich odumření vyrůstá dutá, rýhovaná letní  lodyha, s výraznými články, nesoucí v přeslenech jemné jehlicovité nebo i rozvětvené listy - ty mají za úkol vytvořit a shromáždit asimiláty.
Některé přesličky, např. přeslička rolní - Equisetum arvense, je pro vysoký obsah kyseliny křemičité sbírána jako léčivka, přeslička bahenní - Equisetum palustre, je považována za jedovatou.
Přeslička rolní, pokud se vyskytuje v zahradách nebo na polích, je obtížný plevel, který se pletím těžko likviduje -  stále se obnovuje z rozvětvených oddenků, uložených v různé hloubce, od 15 do 60 cm. K jejímu zničení je nutno neustále odstraňovat zelené lodyhy, aby nestačila vytvořit a uložit asimiláty, nebo opakovaně aplikovat herbicidy.

  Největší a nejnápadnější, je přeslička největší - Equisetum telmateia ( syn. Equisetum maximum ). Je vysoká 50 - 150 cm, vzácně až 200 cm.  Roste v prameništích, bažinách, na mokrých zaplavovaných loukách nebo luzích, spíše na neutrálních půdách. Jako všechny přesličky na jaře vytváří nezelené plodné lodyhy se sporofyty, v létě má vysoké lodyhy s listy. V této době vypadá velmi impozantně.
cz
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
Ing. Miloš Krump: Přeslička největší - Equisetum telmateia
Místo: Botanická zahrada Albertov

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
cz
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
cz
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
cz
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
cz
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
Garten.cz (Zahrada-cs.com): Přeslička největší - Equisetum telmateia
Další názvy: přeslička obrovská
Čeleď: Equisetaceae - přesličkovité
cz
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
cz
Přeslička největší (Equisetum telmateia)
Přeslička největší (Equisetum telmateia)