zviratkova: Péče o pokojové rostliny - vyd. Slovart

Popis pěstování, informace o jejich původu, péči a nárocích, jak přesazovat, rozmnožovat, sežezávat a tvarovat. Původem publikace z Anglie, vydání 2008, 192str.
cz
Péče o pokojové rostliny
Péče o pokojové rostliny
cz
Péče o pokojové rostliny
Péče o pokojové rostliny
cz
Péče o pokojové rostliny
Péče o pokojové rostliny
cz
Péče o pokojové rostliny
Péče o pokojové rostliny
zviratkova: Nejlepší pokojové rostliny - Knižní klub

Budete-li při zařizování bytu vždy počítat s pokoj.rostlinami, pak Vaše 4 stěny rozkvetou, 143str., původem publikace z Německa, vydání 2005.
cz
Nejlepší pokojové rostliny
Nejlepší pokojové rostliny
cz
Nejlepší pokojové rostliny
Nejlepší pokojové rostliny
cz
Nejlepší pokojové rostliny
Nejlepší pokojové rostliny
cz
Nejlepší pokojové rostliny
Nejlepší pokojové rostliny
zviratkova: Jak pečovat o své orchideje - Grada

123 stran, knížka doslova plná krásný barevných fotografií, vydání 2012, původně německá publikace.
cz
Jak pečovat o své orchideje
Jak pečovat o své orchideje
cz
Jak pečovat o své orchideje
Jak pečovat o své orchideje
cz
Jak pečovat o své orchideje
Jak pečovat o své orchideje
cz
Jak pečovat o své orchideje
Jak pečovat o své orchideje
Ing. Miloš Krump: Zahradnický slovník naučný od A do Z (František Mareček a kol.) - vydal ÚZPI
Zahradnický slovník je určen především zahradníkům, vinařům, zemědělcům, ekologům, pracovníkům vědy, dále pak studentům, zahrádkářům a všem kteří se zajímají o přírodu a život rostlin.

Účelem slovníku je podat všem zájemcům základní informace o pěstovaných zahradních rostlinách, o způsobech jejich ochrany před chorobami a škůdci, o využití vědeckých poznatků i o stavu jednotlivých zahradnických oborů. V neposlední řadě jde také o sjednocení a uspořádání rozsáhlé zahradnické terminologie.

V zájmu přednosti odborné botanicko-zahradnické terminologie jsou jména rodu, druhů a čeledí řazena a textována pod latinskými názvy. České názvy jsou jen u jmen obecně platných či zahradnicky využívaných.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Zahradnický slovník naučný od A do Z
Zahradnický slovník naučný od A do Z
cz
Zahradnický slovník naučný od A do Z
Zahradnický slovník naučný od A do Z
cz
Zahradnický slovník naučný od A do Z - ukázka z knihy
Zahradnický slovník naučný od A do Z - ukázka z knihy
cz
Zahradnický slovník naučný od A do Z - ukázka z knihy
Zahradnický slovník naučný od A do Z - ukázka z knihy
cz
Zahradnický slovník naučný od A do Z - ukázka z knihy
Zahradnický slovník naučný od A do Z - ukázka z knihy
Ing. Miloš Krump: Zelenina - pěstování, výživa, ochrana a ekonomika(Kristína Petříková, Jaroslav Hlušek a kol.) - Vydavatelství Profi-Press
Publikace zelenina je určena odborné i laické veřejnosti, pěstitelům zeleniny, studentům, ale i všem, kteří se o zeleninu z jakéhokoliv důvodu zajímají.

Text u jednotlivých druhů zeleniny je členěn na podkapitoly: původ a botanická charakteristika, nároky na stanoviště, zařazení do osevního postupu a nároky na hnojení, možnosti ochrany proti chorobám a škůdcům, sklizeň atd.
Knihu je obohacena o značné množství obrázků, které hlavně u chorob a škůdců vhodně doplňují a objasňují text.
Editoval krumpold (15.01. 2013 16:28:40)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Zelenina - pěstování, výživa, ochrana a ekonomika
Zelenina - pěstování, výživa, ochrana a ekonomika
cz
Zelenina - pěstování, výživa, ochrana a ekonomika - ukázka z knihy
Zelenina - pěstování, výživa, ochrana a ekonomika - ukázka z knihy
cz
Zelenina - pěstování, výživa, ochrana a ekonomika - ukázka z knihy
Zelenina - pěstování, výživa, ochrana a ekonomika - ukázka z knihy
cz
Zelenina - pěstování, výživa, ochrana a ekonomika - ukázka z knihy
Zelenina - pěstování, výživa, ochrana a ekonomika - ukázka z knihy
Ing. Miloš Krump: Alternativní plodiny (Jan Moudrý a kol.) – Vydavatelství Profi-Press

Tato publikace obsahuje informace od odborníků z vysokých škol a pracovníků výzkumných ústavů. V této publikaci lze nalézt informace o pěstování alternativních plodin, které jsou využitelné v potravinářském, ale i farmaceutickém či jiném průmyslu.

Kniha je určena agronomům, praktickým zemědělcům, studentům, pedagogům přírodovědecky zaměřených středních i vysokých škol, ale i široké odborné veřejnosti.

Jednotlivé druhy alternativních plodin jsou seřazeny do klasicky členěných skupin na obilniny, pseudoobilniny, luskoviny, olejniny[/sb], okopaniny a léčivé rostliny. U každého druhu se pojednává o významu a využití dané plodiny, botanické charakteristice, požadavcích plodiny na prostředí. Dále zde nalezneme zařazení jednotlivých plodin do osevních postupů, založení a ošetřování, sklizeň, posklizňové ošetření a skladování. V závěru každé plodiny se nacházejí informace o ekonomice pěstování a využití produkce.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Alternativní plodiny
Alternativní plodiny
cz
Alternativní plodiny - ukázka z knihy
Alternativní plodiny - ukázka z knihy
cz
Alternativní plodiny - ukázka z knihy
Alternativní plodiny - ukázka z knihy
cz
Alternativní plodiny - ukázka z knihy
Alternativní plodiny - ukázka z knihy
cz
Alternativní plodiny - ukázka z knihy
Alternativní plodiny - ukázka z knihy
Ing. Miloš Krump: Botanika (Dana Čížková) – Vydalo Nakladatelství Slovart, s.r.o.

Tato kniha obsahuje přehled 10 000 rostlinných druhů ze všech hlavních botanických skupin. Celá tato kniha je velice dobře ilustrována barevnými fotografiemi celých květin, případně jejich detailů. Abecední řazení nabízím zájemcům snadné vyhledávání informací nejen o vzhledu rostlinných druhů, jejich kříženců a kultivarů, ale také o místě jejich původu, geografickém rozšíření, pěstebních nárocích, způsobech množení, nejdůležitějších škůdcích a chorobách v jednotlivých klimatických pásmech.

Vysvětlení botanické nomenklatury, rejstřík obecných názvů a synonym latinských jmen a skupin rostlin umožní čtenářům snadnou orientaci v jednotlivých rostlinných druzích. V závěru této publikace se nachází morfologicko terminologický slovník, jež v botanice vysvětluje běžně používané pojmy.

Publikace Botanika obsahuje všechny potřebné informace pro úspěšné zahradničení, je rovněž i užitečným zdrojem poznatků o nejdůležitějších skupinách rostlin a zcela nenahraditelným průvodcem pro každého zahrádkáře  nebo zájemce o botaniku.
Editoval krumpold (15.01. 2013 17:41:25)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Botanika
Botanika
cz
Botanika - ukázka z knihy
Botanika - ukázka z knihy
cz
Botanika - ukázka z knihy
Botanika - ukázka z knihy
cz
Botanika - ukázka z knihy
Botanika - ukázka z knihy
cz
Botanika - ukázka z knihy
Botanika - ukázka z knihy
Ing. Miloš Krump: Plevele - Biologie a regulace(Miroslav Jursík a kol.) – Vydavatelství Kurent, s.r.o.
Tato publikace obsahuje hospodářsky nejvýznamnější plevelné rostliny, které se vyskytují v České republice.

U jednotlivých plevelných druhů jsou podrobně uvedeny jejich nároky na stanoviště, původ, rozšíření, reprodukční vlastnosti a konkurenční schopnosti, jsou zde rovněž uvedeny způsoby regulace těchto plevelných druhů.
Tato publikace je určena především pro odbornou zemědělskou veřejnost, je velice vhodná pro studenty středních a vysokých škol, kteří se zabývají problematikou herbologie, ale také pro zahrádkáře a milovníky přírody.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Plevele - Biologie a regulace
Plevele - Biologie a regulace
cz
Plevele - Biologie a regulace - ukázka z knihy
Plevele - Biologie a regulace - ukázka z knihy
cz
Plevele - Biologie a regulace - ukázka z knihy
Plevele - Biologie a regulace - ukázka z knihy
cz
Plevele - Biologie a regulace - ukázka z knihy
Plevele - Biologie a regulace - ukázka z knihy
Ing. Miloš Krump: Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci(Eva Hrudová a Ivana Šafránková) – Nakladatelství Temi CZ, s.r.o.

Tato publikace obsahuje nejrůznější škůdce a choroby nejčastěji pěstovaných okrasných rostlin, zejména pak pokojových i venkovních, letniček, trvalek či dřevin. Publikace je doplněná barevnými obrázky a v připojených tabulkách lze nalézt soupis všech dostupných a používaných ochranných prostředků.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci
Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci
cz
Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci - ukázka z knihy
Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci - ukázka z knihy
cz
Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci - ukázka z knihy
Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci - ukázka z knihy
cz
Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci - ukázka z knihy
Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci - ukázka z knihy
cz
Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci - ukázka z knihy
Ochrana okrasných rostlin před chorobami a škůdci - ukázka z knihy
Ing. Miloš Krump: Kouzelná Orchidea (František Kolín a kol.) – Vydavatelství Aquapress s.r.o.

V občasné době již nevychází, je to obrovská škoda neboť tento časopis poskytoval velice zajímavé informace, rady a nápady o pěstovaní nejrůznějších orchidejí.
Editoval krumpold (16.01. 2013 13:17:28)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Kouzelná Orchidea
Kouzelná Orchidea
cz
Kouzelná Orchidea - ukázka z časopisu
Kouzelná Orchidea - ukázka z časopisu
cz
Kouzelná Orchidea - ukázka z časopisu
Kouzelná Orchidea - ukázka z časopisu
cz
Kouzelná Orchidea - ukázka z časopisu
Kouzelná Orchidea - ukázka z časopisu
Ing. Miloš Krump: Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny (Bernd Bohmer a Walter Wohanka) - Nakladatelství Brázda, s.r.o.

Publikace Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny obsahuje příznaky nejčastějších chorob a škůdců pokojových rostlin, okrasných cibulovin, letniček, trvalek, okrasných dřevin, ovocných druhů a zeleniny. Asi 574 barevných fotografií umožňuje snadné rozpoznání nejdůležitějších onemocnění jednotlivých rostlin. Doporučená ochranná opatření informují čtenáře o způsobech pěstebních, biologických či chemických opatřeních.
Editoval krumpold (26.01. 2013 17:23:14)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny
Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny
cz
Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny - ukázka z knihy
Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny - ukázka z knihy
cz
Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny - ukázka z knihy
Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny - ukázka z knihy
cz
Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny - ukázka z knihy
Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny - ukázka z knihy
Ing. Miloš Krump: Botanické pesticidy(Roman Pavela) - Vydavatelství Kurent, s.r.o.

Publikace Botanické pesticidy seznamuje čtenáře s historií botanických pesticidů a se směry současného výzkumu a vývoje s možnostmi praktického používání přípravků na bázi rostlinných extraktů.

Publikace obsahuje nejen informace pro studenty, zemědělce, ale je rovněž také vhodná pro nejrůznější pěstitele či zahrádkáře.

Ukázka z publikace Botanické pesticidy:
Odvar z heřmánku
Příprava:  Asi 50 g suchých květů rostlin se vaří asi 3 až 5 minut ve 2 l vody. Poté se přecedí a rostlinný zbytek se v plátnu vylisuje. Neředí se.
Použití: Slouží k ošetření osiva všech rostlin z čeledi Fabaceae. V odvaru se nechají semena 1 až 2 hodiny, poté se osuší a ihned se vysejí.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Botanické pesticidy
Botanické pesticidy
cz
Botanické pesticidy - ukázka z knihy
Botanické pesticidy - ukázka z knihy
cz
Botanické pesticidy - ukázka z knihy
Botanické pesticidy - ukázka z knihy
Ing. Miloš Krump: Atlas nejdůležitějších trav (Vladimír Regal a Jaroslava Šindelářová) - Státní zemědělské nakladatelství

Atlas nejdůležitějších trav obsahuje jak zástupce z čeledi Poaceae tak i jiné trávám příbuzné zástupce z čeledí Juncaceae a Cyperaceae. Nalezneme zde jejich význam jak v zemědělství, tak v lesnictví.
V této publikaci je také uveden klíč k určování nejrozšířenějších druhů. U jednotlivých zástupců je uveden morfologický popis, biologické vlastnosti, ekologická charakteristika a význam.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Atlas nejdůležitějších trav
Atlas nejdůležitějších trav
cz
Atlas nejdůležitějších trav - ukázka z knihy
Atlas nejdůležitějších trav - ukázka z knihy
cz
Atlas nejdůležitějších trav - ukázka z knihy
Atlas nejdůležitějších trav - ukázka z knihy
cz
Atlas nejdůležitějších trav - ukázka z knihy
Atlas nejdůležitějších trav - ukázka z knihy
Ing. Miloš Krump: Rozlišovací znaky dřevin (František Fér a Pavel Alexander) – Vydavatelství České unie soudních znalců v lesním hospodářství

Publikace slouží k poznávání dřevin. Poznávání je umožněno na principech v terénu dostupných morfologických znaků, především na větévkách, listech, jehlicích či plodech.

Publikace Rozlišovací znaky lesních dřevin obsahuje 108 taxonů, které rostou v České republice, jde především o stromy domácího původu či druhy introdukované, jehličnany a listnáče, jež jsou řazeny dle české nomenklatury.

Publikace je určena nejen pro studenty, pracovníky státní správy, odborné lesní pracovníky ale i široké veřejnosti.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Rozlišovací znaky dřevin
Rozlišovací znaky dřevin
cz
Rozlišovací znaky dřevin - ukázka z knihy
Rozlišovací znaky dřevin - ukázka z knihy
cz
Rozlišovací znaky dřevin - ukázka z knihy
Rozlišovací znaky dřevin - ukázka z knihy
cz
Rozlišovací znaky dřevin - ukázka z knihy
Rozlišovací znaky dřevin - ukázka z knihy