Ing. Miloš Krump: Národní přírodní rezervace Soos
Rezervace Soos se nachází asi 6 km východně od Františkových Lázní. Nadmořská výška rezervace je od 432 do 440 m.
V minulostibylo území Soosu využíváno ktěžbě rašeliny na topení, minerální slatiny k lázeňským koupelím a křemeliny k výrobě žáruvzdorných cihel. Z minerálních vod byla vyráběna koupelová sůl v místním solivaru.
V roce1964 byl Soos vyhlášen státní přírodní rezervací o celkové ploše 221 ha. Od té doby zde nejsou prováděna žádná hospodářská činnost a přísné ochranářské podmínky podporují přírodní vývoj území bez činností člověka. Rovněž hodnota území stoupá také zařazením do mezinárodního seznamu mokřadů, tzv. soustavy Natura 2000.
Rezervace Soos je proslulá velkým množstvím vývěrů minerálních pramenů a výdechů suchého oxidu uhličitého.Uvolněný oxid uhličitý se dostává na povrch také jako volný plyn. Probublává potom v kráterových prohlubních naplněných vodou a bahnem a vytváří tzv. mofety, připomínající bahenní sopky.
Rezervace zahrnuje celou řadu nejrůznějších mokřadních biotopů. Rozlehlé přechodové rašeliniště s převahou mechů a minerální slatiniště s převahou ostřic a sítin zaujímají převážnou část území.
Hojně se zde vyskytuje např.rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleucha), zábělník bahenní (Potentilla palustris), kuřinka solná (Spergularia salina), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Císařský pramen
Císařský pramen
cz
Mofeta
Mofeta
cz
Národní přírodní rezervace Soos
Národní přírodní rezervace Soos
cz
Národní přírodní rezervace Soos
Národní přírodní rezervace Soos
cz
Národní přírodní rezervace Soos
Národní přírodní rezervace Soos
cz
Národní přírodní rezervace Soos
Národní přírodní rezervace Soos
cz
Národní přírodní rezervace Soos
Národní přírodní rezervace Soos
cz
Národní přírodní rezervace Soos
Národní přírodní rezervace Soos
cz
Národní přírodní rezervace Soos
Národní přírodní rezervace Soos
cz
Naučná stezka Soos
Naučná stezka Soos