Ing. Miloš Krump: Výstavba skleníků
Výstavba skleníků se nejčastěji volí tak, aby hřebeny jejich střech směřovaly od severu k jihu. Při orientaci od východu k západu sice prostupuje v zimě do skleníku poněkud více světla, ale světelné podmínky jsou uvnitř skleníku nevyrovnané.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Skleník
Skleník
cz
Skleník
Skleník
cz
Skleník
Skleník
cz
Skleník
Skleník