Ing. Miloš Krump: Křín asijský - Crinum asiaticum
Rod Crinum zahrnuje asi 120 druhů z tropů a subtropů z celého světa. Kříny jsou součástí rostlinného společenstva savan a křovin, zaplavovaných travnatých porostů i tropických deštných lesů. Kříny se rozšířily zejména v tropických oblastech v Africe. Jednotlivé druhy se vyznačují dvoustranně souměrnými nálevkovitými nebo zvonkovitými květy.
Druh Crinum asiaticum je pravděpodobně nejmohutnější cibulovinou na světě, ve vhodných podmínkách může dosáhnout výšky až 2 m.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Křín asijský (Crinum asiaticum)
Křín asijský (Crinum asiaticum)