Jan Kolman: Okřehek trojbrázdý - Lemna trisulca, čeleď aronovité - Araceae, je značně odlišný od ostatních druhů čeledi. Je to sice rovněž jednoletá plovoucí rostlina, ale jeho stélky jsou podlouhle kopinaté až špičaté, průsvitně matně zelené, 3 - 15 mm dlouhé. Jsou spojeny po 3 - 50 kusech a vytvářejí řetězovitě shloučené a vidličnatě dělené útvary, částečně ponořené pod hladinou. Roste na podobných místech, jako okřehek menší.
cz
Okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca)
Okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca)
Ing. Miloš Krump: Okřehek trojbrázdý - Lemna trisulca
Čeleď: Araceae - áronovité
Synonyma: Staurogeton trisulcus

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca)
Okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca)