Ing. Miloš Krump: Žumen (Cissus antarctica)
Žumen patří do čeledi Vitaceae a pochází z Jávy. Je to stálezelený, pnoucí a bohatě větvený keř s oválně vejčitými listy s pilovitým okrajem. Listy jsou tmavě zelené a lesklé. Za příznivých podmínek může dorůst až do výše 2 až 2,5 m.
Žumen je citlivý v zimě na vysokou teplotu a na suchý vzduch. Má rovněž malé nároky na světlo. Přesazuje se 1 až 2krát do roka, nesnáší mnoho rašeliny v zemi a přemokření v zimě. Množí se vrcholy mladých stonků.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Žumen (Cissus antarctica)
Žumen (Cissus antarctica)
Další informace v článcích o rostlinách
Cissus rotundifolia - žumen okrouhlolistý Cissus - žumen
Druhově pestrá skupina rostlin zastoupená jak druhy vyžadujícími chladnější místa, tak i teplomilnými. Vlhkost rovnoměrná, dáváme pozor na přelití, vodu nesmíme nechat stát v misce, jinak může dojít k zahnívání kořenů a následnému opadu listů …
Zahradní centra CS | 13.01. 2009