Ing. Miloš Krump: Pochmurnatka mrkvová (Psila rosae)
Dospělci se objevují ve druhé polovině května. Rostliny přímo nepoškozují, živí se pouze nektarem. Samičky pak kladou vajíčka do půdy v blízkosti mrkve.
Larvy vyžírají pod povrchem chodbičky, které se zbarvují rezavě žlutě. Mladé rostliny mrkve mohou zahynout, u starších se tento žír projevuje žloutnutím natě. Kořen je silně deformovaný, hořkne a postupně zahnívá.
Ochranou je aplikace granulovaných insekticidů při setí. Mezi tyto insekticidy lze zařadit např. Dursban 10 G.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pochmurnatka mrkvová (Psila rosae)
Pochmurnatka mrkvová (Psila rosae)