Jan Kolman: Pcháč - Cirsium, čeleď hvězdnicovitéAsteraceae, je rod vyšších bylin, většinou vytrvalých, majících ostnité listylodyhy. Lidově se jim říká "bodláky", i když bodlák je samostatný rod. Některé druhy jsou však i jen dvouleté, např. nejběžnější druhy, jako pcháč obecný - Cirsium vulgare nebo pcháč bahenní - Cirsium palustre,   některé nemají ostnité listy, např. pcháč různolistý - Cirsium heterophyllum. Jinou výjimkou je pcháč bezlodyžný - Cirsium acaule, který má jen nízkou lodyhu a vykvétá nízko nad zemí.

Nejběžnější vlhkomilné druhy :
Pcháč bahenní - Cirsium palustre, je dvouletá, 30 - 150 cm vysoká bylina, někdy dorůstá i 2 m. Lodyhy i listy má ostnité, přízemní i lodyžní listy jsou chobotnatě přenosečné. Květní úbory jsou poměrně malé a vytvářejí chocholík, jsou červenofialové, někdy růžové i bílé. Kvete od srpna do září. Roste na vlhkých a mokrých loukách, v rašeliništích, na březích vod.

Pcháč různolistý - Cirsium heterophyllum, roste na vlhkých loukách, mokřinách, v příkopech. Je vysoký 50 - 150 cm, vytrvalý. Listy jsou hluboce dřípené, na rubu bíle plstnaté, zcela bez ostnů. Velké úbory jsou jednotlivě na koncích větví, jsou červenofialové, od června do srpna. S pcháčem bahenním někdy vytváří křížence.

Pcháč zelinný - Cirsium oleraceum, patří též k vysokým druhům - dorůstá 50 - 150 cm. Je vytrvalý, roste na podobných místech, jako předchozí druhy, s oběma se kříží. Dřípené listy jsou bez ostnů, jen listy pod úbory jsou obrvené měkkými osténky. Úbory jsou bledě až bělavě žluté, zřídka i načevenalé, květe od června do října.

Pcháč bezlodyžný - Cirsium acaule, sice nepatří mezi vlhkomilné druhy - roste na loukách, pastvinách, travnatých stráních, spíše v teplejších oblastech, ale bývá velmi nápadný a ozdobný. Bývá vysoký do 30 cm, lodyhy jsou nevyvinuté nebo jen krátké, až po pod úbor hustě listnaté, listy jsou po okrajích silně ostnité. Velké jednotlivé úbory jsou nápadné, červenofialové, kvete od srpna do září.

  Jako zajímavost přikládám snímek pcháče nejostnitějšího - Cirsium spinosissimum, který roste na horských stráních v Alpách ( snímek je ze Švýcarska ). Přestože je celý pokrytý hustými ostny, s oblibou jej požírají tamější ovce.
Editoval wochozsky (01.02. 2012 18:41:48)
cz
Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule)
Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule)
cz
Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule)
Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule)
cz
Pcháč nejostnitější (Cirsium spinosissimum)
Pcháč nejostnitější (Cirsium spinosissimum)
cz
Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum)
Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum)
cz
Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum)
Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum)