Jan Kolman: Lakušník - Batrachium, čeleď pryskyřníkovité - Ranunculaceae, je rod vytrvalých vodních rostlin, rostoucích v mírně tekoucích nebo stojatých vodách. V České republice je evidováno pět druhů, některé jsou už velmi vzácné nebo jejich výskyt nebyl už delší dobu doložen.
  Mají tenké lodyhy, vznášející se nebo plynoucí po proudu, dlouhé 10 - 150 cm, listy dvojího druhu - buď  jen niťovité nebo ploché nebo obojí. Květy jsou 5četné, bílé nebo slabě nažloutlé.

  Nejrozšířenější jsou tři druhy :

  Lakušník vodní - Batrachium aquatile, má 10 - 150 cm dlouhé lodyhy, listy dvojího druhu - plovoucí listy jsou srdčitě 3 - 5laločné, tmavozelené, na povrchu lesklé. Ponořené listy jsou niťovité, rozdělené na tři větve, které se dále větví v jednotlivé niťovité úkrojky. Roste ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách.  Květy má bílé, 20 - 25 mm v průměru, kvete od května do srpna.

  Lakušník vzplývavý - Batrachium fluitans, roste v pomalu tekoucích čistých vodách. Lodyhy jsou dlouhé od 10 do 60 cm. Listy má jen niťovité, splývající po proudu. Květy jsou bílé, 15 - 20 mm v průměru, kvete od června do srpna.

  Lakušník okrouhlý - Batrachium circinatum, roste ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách. Listy má jen niťovité, ale na rozdíl od předchozích druhů jsou jen v malých štětičkovitých přesléncích, přiléhajících k lodyze. Květy jsou též bílé, dlouze stopkaté, ale na rozdíl od předchozích druhů jsou malé. Kvete od května do září, je méně rozšířen.