Jan Kolman: Rozpuk jízlivý - Cicuta virosa, čeleď miříkovité - Apiaceae, je statná vytrvalá rostlina, rostoucí na březích řek, rybníků, v mokřadech a příkopech. Je vysoký 50 - 150 cm, má trojboce lichozpeřené listy, jednotlivé lístky jsou úzce kopinaté s ostře pilovitými okraji. Vyrůstá z podlouhlého až oválného oddenku, který je uvnitř rozdělen přepážkami. Květy jsou bílé, v řídkých okolících, kvete od července do září.
Celá rostlina je prudce jedovatá - obsahuje směs alkaloidů, jejichž nejvyšší koncentrace je v oddenku. Je údajně nasládlý, což v minulosti způsobilo několikrát otravy zejména u dětí. Nejúčinnějšími alkaloidy jsou cicutoxin a cicutol. Otrava se projevuje již po několika minutách a bez rychlé lékařské pomoci je prognóza velmi nejistá.

  Jako většina miříkovitých rostlin může způsobit při kontaktu s pokožkou a následném ozáření sluncem podráždění pokožky, vyrážkypuchýře ( t.zv. fotodermatozy ) - je proto vhodné se v létě kontaktu s těmito rostlinami vyhnout.