Ing. Miloš Krump: Huseník (Arabis)
Huseník patří do čeledi Brassicaceae. Do tohoto rodu patří více než 120 různých druhů nízkých jednoletých i vytrvalých stálezelených bylin. Huseník má svůj původ na otevřených osluněných skalnatých stanovištích v Evropě, Asii a Severní Americe.
Huseník je trvalka, která kvete brzy na jaře. Rostliny vyžadují slunné nebo pohostinné stanoviště a propustnou půdu. Množí se v podzimních měsících řízkováním. Vysazuje se hlavně do skalek a květnatých zídek.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.