Jan Kolman: Zevar vzpřímený - Sparganium erectum ( syn. Sparganium ramosum ), čeleď orobincovité - Typhaceae, je vytrvalá jednoděložná rostlina, s trávovitými,řemenovitými listy, uspořádanými ve dvou řadách. Roste v tůních, rybnících, ve vodních příkopech, má podzemní oddenek, z něhož vyrůstají jednotlivé trsy. Je vysoký 50 - 70 cm. Květy jsou v kulovitých květenstvích na postranních větévkách, nahoře jsou květy samčí, dole samičí, kvete od června do srpna, jsou opylovány větrem. Plodenství je ostnitá koule, složená z jednotlivých ostnitých semen, má v průměru asi 1,5 cm.

V České republice rostou 4 druhy zevarů - již popsaný zevar vzpřímený, dále zevar jednoduchý - Sparganium simplex, zevar příbuzný - Sparganium affine a zevar nejmenší - Sparganium minimum.  Poslední dva jsou již velmi vzácné.

  Zevar jednoduchý - Sparganium simplex, čeleď orobincovité - Typhaceae, je podobný zevaru vzpřímenému, ale lodyhy má nevětvené. Roste na podobných místech, v příkopech, rybnících a tůních., někdy společně. Kvete v červnu a v červenci.

  Oba popsané druhy se hodí do větších jezírek nebo bažinek, množí se semeny nebo dělením.
cz
Zevar vzpřímený (Sparganium erectum)
Zevar vzpřímený (Sparganium erectum)
Ing. Miloš Krump: Zevar vzpřímený - Sparganium erectum
Kulovitá plodenství Sparganium erectum obsahují asi 50 vřetenovitých nažek. Nažky jsou šestiboké, na bázi mají většinou ještě šupinovitý zbytek okvětí, které sahá do poloviny až 3/4 plodu. Na vrcholu jsou vřetenovité nažky protažené v rovný nebo zahnutý zobánek, na bázi mají plodní pupek nepravidelného tvaru. Oplodí jer lysé, slabě lesklé, svraštělé, světle hnědé nebo slámově žluté, zobánek bývá o něco málo tmavší. Plody jsou asi 6 mm široké a 10 mm dlouhé.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Zevar vzpřímený - semena (Sparganium erectum)
Zevar vzpřímený - semena (Sparganium erectum)