ITTEC spol. s r.o.: Ačkoliv by každý systém měl být ušit na míru, typický systém by měl vždy obsahovat ovládací jednotku, elektromagnetické ventily a postřikovače, případně jiné koncové zavlažovací prvky. Pro ideální fungování systému je nejlepší, aby všechny prvky byly od jednoho výrobce. Pak je zaručeno jejich vzájemné správné fungování. Rain Bird vyvíjí i vyrábí kompletní řadu výrobků pro zavlažovací systémy od velkých sportovních ploch, parků až po soukromé zahrady a to ve stejné, vysoké, kvalitě.
V kvalitě výrobků a profesionalitě instalační firmy je základ Vaší spokojenosti se zavlažovacím systémem. Vždy se ptejte po kvalitě výrobků a referencích a zkušenostech instalační firmy.

ITTEC spol. s r.o., Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy
ITTEC spol. s r.o.: Ne. Ve skutečnosti se Vám systém v dlouhodobém provozu může řádně prodražit. Profesionální instalační firma Vám navrhne nejúčelnější systém šetřící vodu a el. energii. Bude dbát na správné rozmístění postřikovačů a rozdělení do sekcí dle kapacity zdroje vody. Vyhne se chybám při instalaci -  instalace potrubí, montáž ventilů a postřikovačů, napojení ovládací jednotky na zdroj el. energie-  chybám, které Vám mohou následně přinést další náklady.
Zkušená instalační firma práci provede rychleji, s menšími rušivými zásahy do zahrady a na svoji práci Vám poskytne záruku.

ITTEC spol. s r.o., Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy
ITTEC spol. s r.o.: Instalační firma Vám vybere nejvhodnější ovládací jednotku a vloží Vám do ní data dle potřeby.
Dále Vám vysvětlí jak si vložené hodnoty v případě potřeby upravovat. Navíc dostanete návod k použití v češtině, ve kterém je krok za krokem postup programování popsán.

Cena systému je závislá na dispozici a velikosti zavlažovaných ploch, na členitosti zahrady a kapacitě zdroje vody. Závaznou cenovou nabídku Vám firma může zpracovat jedině na základě vypracování technického návrhu.
Při výběru zkušené instalační firmy pracující s materiálem Rain Bird si můžete být jisti, že systém bude navržen efektivně vzhledem k ceně a kvalitě systému. Navíc při výběru značky Rain Bird máte následně, díky kvalitě výrobků, minimální náklady na údržbu systému i v dlouhodobém provozu.

ITTEC spol. s r.o., Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy
Hájek & Adam: V dnešní době, je na trhu velká nabídka systémů pro zavlažování. V nabídce  je velké množství hobby systému, které splní svůj  účel. Obecně platí, že manuálně zručný člověk dokáže tento systém podle návodu bez problému nainstalovat. Avšak většinou životnost těchto systémů je krátká.
Profesionální automatické zavlažovací systémy, nelze bez zkušeností nainstalovat. Pro vytvoření těchto systémů je lepší varianta najmout si instalační firmu. Při montáži se musí dodržovat předepsané normy a použitý materiál, by měl těmto normám vyhovovat. Obecně platí, že šetření na vstupu navýší cenu za servis. Vše však závisí na domluvě a konzultaci s instalační firmou.

Pro stále zelený a svěží trávník zavlazujte.