Vladimír Vytásek: Řepík dahurský (Agrimonia dahurica)   je uváděný ve starší literatuře že roste na našem území,léčivé účinky má stejné jako hojnější řepík lékařský a řepík vonný.  Liší se lístky,které jsou na bázi klínovité.

Vláďa Vytásek  - Léčivé rostliny jsou zelenou lékárnou pro každého.