Jan Kolman: Všivec - Pedicularis, čeleď zárazovité - Orobanchaceae ; krtičníkovité - Scrophulariaceae. Dříve byl tento rod rostlin řazen jednoznačně do čeledi rostlin krtičníkovitých, v současnosti přeřazen do čeledi zárazovitých. Je tomu tak proto, že všivce jsou t.zv. hemiparazitické rostliny - přestože mají chlorofyl, doplňují si výživu vyssáváním živin z kořenů sousedních dvouděložných rostlin. ( Zárazy jsou pravé parazity, bez chlorofylu. )
  Jsou to většinou vytrvalé, ale některé i dvouleté rostliny, s jemně zpeřenými listy a pyskatými květy, podobnými květům hluchavkovitých rostlin. Některé z nich jsou rostliny mokrých luk a rašelinišť, jiné jsou rostliny horské, rostoucí na skalách, prameništích a sutích.
  V současné době jsou všivce v České republice vzácné nebo již vymizelé, v důsledku změn v zemědělství - hlavně odvodňování nebo nadměrného hnojení, ale i zvýšeného turistického ruchu na horách. Druhy rostoucí na horách jsou většinou už na území Slovenské republiky. Druhy mokrých luk a rašelinišť by bylo možno najít v pohraničních horách - Krkonoše, Krušné hory, Šumava nebo Českomoravská vrchovina. Jsou vesměs přísně chráněné.

  Největším druhem byl všivec žezlovitý - Pedicularis sceptrum-carolinum, vysoký 30 - 120 cm, s květy žlutými, dlouhými až 3 cm a s červenou skvrnou na pysku. Byl vytrvalý, rostl na mokrých loukách a rašelinách. Nejmenšími druhy byly všivec lesní - Pedicularis silvatica a všivec přeslenitý - Pedicularis verticillata, oba s růžovými nebo červenofialovými květy.
  Zájemce o bližší informace a snímky odkazuji na www.botany.cz.

  Jediným snímkem, jímž disponuji, je snímek všivce přeslenitého ze švýcarských Alp.
cz
Všivec přeslenitý (Pedicularis verticillata)
Všivec přeslenitý (Pedicularis verticillata)
cz
Všivec přeslenitý (Pedicularis verticillata)
Všivec přeslenitý (Pedicularis verticillata)