Jan Kolman: Všivec - Pedicularis, čeleď zárazovité - Orobanchaceae ; krtičníkovité - Scrophulariaceae. Dříve byl tento rod rostlin řazen jednoznačně do čeledi rostlin krtičníkovitých, v současnosti přeřazen do čeledi zárazovitých. Je tomu tak proto, že všivce jsou t.zv. hemiparazitické rostliny - přestože mají chlorofyl, doplňují si výživu vyssáváním živin z kořenů sousedních dvouděložných rostlin. ( Zárazy jsou pravé parazity, bez chlorofylu. )
  Jsou to většinou vytrvalé, ale některé i dvouleté rostliny, s jemně zpeřenými listy a pyskatými květy, podobnými květům hluchavkovitých rostlin. Některé z nich jsou rostliny mokrých luk a rašelinišť, jiné jsou rostliny horské, rostoucí na skalách, prameništích a sutích.
  V současné době jsou všivce v České republice vzácné nebo již vymizelé, v důsledku změn v zemědělství - hlavně odvodňování nebo nadměrného hnojení, ale i zvýšeného turistického ruchu na horách. Druhy rostoucí na horách jsou většinou už na území Slovenské republiky. Druhy mokrých luk a rašelinišť by bylo možno najít v pohraničních horách - Krkonoše, Krušné hory, Šumava nebo Českomoravská vrchovina. Jsou vesměs přísně chráněné.

  Největším druhem byl všivec žezlovitý - Pedicularis sceptrum-carolinum, vysoký 30 - 120 cm, s květy žlutými, dlouhými až 3 cm a s červenou skvrnou na pysku. Byl vytrvalý, rostl na mokrých loukách a rašelinách. Nejmenšími druhy byly všivec lesní - Pedicularis silvatica a všivec přeslenitý - Pedicularis verticillata, oba s růžovými nebo červenofialovými květy.
  Zájemce o bližší informace a snímky odkazuji na .

  Jediným snímkem, jímž disponuji, je snímek všivce přeslenitého ze švýcarských Alp.
cz
Všivec přeslenitý (Pedicularis verticillata)
Všivec přeslenitý (Pedicularis verticillata)
cz
Všivec přeslenitý (Pedicularis verticillata)
Všivec přeslenitý (Pedicularis verticillata)