Jan Kolman: Vlhkomilné orchideje
K vlhkomilným rostlinám náleží i několik druhů domácích vstavačovitých rostlin, obecně zvaných orchideje. Jsou to vesměs terrestrické ( na zemi rostoucí ) druhy. Nejsou tak nápadné, jako tropické epifytní druhy, mají mnohem menší květy, ale při bližším pohledu nebo po zvětšení vidíme, že i jejich květy mají svou osobitou krásu. Mají velmi jemná až mikroskopická semena. Přestože semen produkují velké množství, jsou vázány na symbiozu s určitými druhy hub, což ztěžuje jejich rozmnožování. Jako mnoho rostlin s vyhraněnými nároky na stanoviště, byly vstavačovité rostliny vyhubeny nebo jsou ohroženy odvodňováním, hnojením i vykrádáním nalezišť. Dalším ohrožujícím prvkem je zarůstání stanovišť konkurenčními druhy bylin i nálety dřevin. Tam, kde ochránci přírody obnovili vysekávání trávy, obnovily se i nálezy orchidejí.

  K nejtypičtějším vlhkomilným druhům orchidejí patří rody kruštík bahenní - Epipactis palustris a prstnatec pleťový - Dactylorhiza incarnata.

Kruštík bahenní - Epipactis palustris, čeleď vstavačovité - Orchidaceae, je vytrvalá jednoděložná bylina, vysoká 25 - 50 cm. Roste na nezastíněných, stále vlhkých nebo zaplavovaných loukách, na slatinách a prameništích. Má přímou lodyhu s přisedlými podlouhle kopinatými listy, květy jsou v klasu, zpočátku s mírně převislou květní stopkou. Jsou bělavé až světle béžové, pysk je zřetelně delší, než ostatní květní plátky. Kvete od května do srpna, podle stanoviště. Patří k silně ohroženým druhům, je zákonem chráněn.

Jiným, na okrajích lesů a podél lesních cest rostoucím druhem kruštíku, je kruštík širolistý - Epipactis helleborine. Je vysoký 20 - 100 cm, má siroce kopinaté až srdčité listy, květenství až 40 cm dlouhé, květy jsou zelenavé nebo až nachově naběhlé, kvete od června do září. Je to zatím jedna z nejrozšířenějších orchidejí.

  Prstnatec  - Dactylorhiza, čeleď vstavačovité - Orchidaceae, byl dříve řazen do rodu vstavač - Orchis. Celý rod patří k silně až kriticky ohroženým skupinám rostlin. Na území bývalého Československa rostlo ještě v polovině minulého století 15 druhů vstavačů - prstnatců s několika poddruhy, v současnosti je v České republice doloženo 5 druhů. Některé rostly i na sušších loukách, ve světlých lesích. K typickým zástupcům vlhkomilných prstnatců patří :

Prstnatec pleťový - Dactylorhiza incarnata ( syn. Orchis incarnata, Dactylorhiza strictifolia ), je 30 - 60 cm vysoká vytrvalá bylina, rostoucí na slunných a stále dostatečně vlhkých stanovištích, především na vápencovém podkladě - slatinách, bažinách, mokrých pastvinách. Má přímou lodyhu, světlé listy bez skvrn, podlouhle kopinaté, téměř souběžné s lodyhou, s kápovitým koncem. Květenství - klas, je 5 - 12 cm dlouhé, květy jsou růžové nebo světle nachové, s výraznou kresbou na pysku. Kvete v květnu a v červnu.
Editoval wochozsky (15.02. 2012 17:55:51)
cz
Prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata)
Prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata)
cz
Prstnatec pleťový v pozadí hadí mord nízký (Dactylorhiza incarnata)
Prstnatec pleťový v pozadí hadí mord nízký (Dactylorhiza incarnata)
cz
Kruštík širolistý (Epipactis helleborine)
Kruštík širolistý (Epipactis helleborine)
cz
Kruštík bahenní (Epipactis palustris)
Kruštík bahenní (Epipactis palustris)