Ing. Miloš Krump: Doodia (Doodia)
Doodia patří do čeledi Blechnaceae. Rod obsahuje asi 11 druhů stálezelených druhů terestrických kapradin z vlhkých prosluněných nebo zastíněných stanovišť skalnatých okrajů v Australasii.

Doodia (Doodia media) je trsnatá stálezelená kapradina s téměř vzpřímenými oddenky a kopinatými až obkopinatými kožovitými listy, na špičkách peřenoklanými a směrem k bázi zpeřenými, často s hnědým středním žebrem. Vejčité srdčité úkrojky mají tuhou pichlavou strukturu a velmi jemně zubaté okraje. Tento druh dorůstá do výšky 30 až 40 cm a pochází z Austrálie, Nového Zélandu a tichomořských ostrovů.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Doodia (Doodia media)
Doodia (Doodia media)