Ing. Miloš Krump: Paluška travní (Typhula incarnata)
K infekci dochází v průběhu zimního období, zejména v oblastech, kde je sněhová pokrývka pravidelně delší než 2 měsíce. Po sejití sněhu se objevují různě veliké skvrny, odumřelé rostliny mají tzv. papírovou strukturu, typické je bílé nebo narůžovělé mycelium. Napadené rostliny v důsledku odumírání krčků a kořenů žloutnou a usychají.

Mezi podmínky, které podporují rozvoj této choroby patří dlouhodobě ležící sněhová pokrývka, teploty od 0 do 10°C, mladé zásevy a vysoká vzdušná vlhkost.

Ochrana proti této chorobě spočívá zejména v nepřehnojování trávníku dusíkem, odstraňováním plsti, vertikutaci a odstraňováním napadeného rostlinného materiálu.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Paluška travní (Typhula incarnata)
Paluška travní (Typhula incarnata)
cz
Paluška travní (Typhula incarnata)
Paluška travní (Typhula incarnata)
Ing. Miloš Krump: V mém případě, jak je vidět z fotek je potřeba veškerou odumřelou hmotu důkladně vyhrabat a pak počkat jestli to obroste a pokud ne, tak to dosít travní směsí.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.