Ing. Miloš Krump: Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý patří do čeledi Liliaceae. Z botanického hlediska jde o vytrvalou, 10 až 30 cm vysokou drobnou jarní cibulovinu s čárkovitými listy. Rostlina každým rokem vytváří ze staré mateřské cibule pouze jedinou novou dceřinou cibuli, obalenou šupinami. Z této dceřiné cibule vyrůstá na jaře pouze jeden list a jediná přímá nevětvená slabě olistěná lodyha. Květenstvím této rostliny je jednoduchý okolík, vyrůstající z úžlabí dvou listů. Křivatec kvete od března do května, je prvním poslem jara.
Editoval krumpold (20.04. 2013 20:47:12)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Ing. Miloš Krump: Křivatec žlutý - Gagea lutea
Křivatec žlutý je rozšířen zejména v Evropě a Asii. V České republice roste na celém území, hojně v nížinných oblastechpodhůří, zvláště pak na vlhčích stanovištích, v hájích, křovinách, na loukách a pastvinách.

Pro zajímavost:
Zralá semena Gaega lutea, která vypadávají z tobolek obsahují živinami bohaté tzv. masíčko, které poté roznášejí mravenci.

Místo: Chýnov
Editoval krumpold (20.04. 2013 20:56:32)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Ing. Miloš Krump: Křivatec žlutý - Gagea lutea

Místo: Chýnovská naučná stezka

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
cz
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Ing. Miloš Krump: Křivatec žlutý - Gagea lutea
Gagea lutea je rostlina čeledi Liliaceae, která na jaře vyrůstá z přímé cibule, má jen jeden plochý a čárkovitě kopinatý, na konci pak kápovitý list a jednu 15 až 25 cm vysokou jednoduchou lodyhu, jež nese dva menší listeny a 4 až 7 žlutých květů na nestejně dlouhých stopkách, které tvoří nepravý okolík.
Květy jsou složeny ze 6 podlouhlých okvětních lístků, uvnitř žlutých a navenek pak zelených. Plodem je 3pouzdrá, 3 chlopněmi pukající tobolka, která má v každém pouzdru od 1 do 6 semen.

Gagea lutea kvete v březnu až dubnu.

Nejčastěji roste hojně v lužních lesích, v křovinách či vlhčích hájích.
Gagea lutea - křivatec žlutý

Gagea lutea - křivatec žlutý

Gagea lutea - křivatec žlutý

Gagea lutea - křivatec žlutý


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Další informace v článcích o rostlinách
Gagea lutea - křivatec žlutý Gagea lutea - křivatec žlutý
Čeleď: liliovité (Liliaceae) Popis: Je to vytrvalá, 10 - 30 cm vysoká rostlina s jednou cibulkou. Lodyha je přímá, pevná. Přízemní list je široce čárkovitý, 3 - 9 mm široký, na konci zahroceý, kápovitý. Lodyžní listy jsou 2, kopinaté, kýlovité, pavučinatě …
Michal Sochor | 09.04. 2008
Gagea lutea - křivatec žlutý Gagea lutea - křivatec žlutý
Bylina vytrvalá, 10-25 cm vysoká. V zemi má 1 cibulku, která se každým rokem obnovuje novou. Lodyha je přímá, nevětvená, jen slabě olistěná. Přízemní list je jen 1, široce čárkovitý, na bázi nejčastěji bělavý, ukončen špičatě a je delší než celá rostlina …
Rostliny na Znojemsku | 10.03. 2017