YOS: Mám tady jednu raritu. Tento úkaz se objevil v roce 1986 - když vybuchla jaderná elektrárna v Černobylu. Tento rok byly opět nalezeny. V Holandsku tyto srůsty přičítají záření. Tento rok zřejmě z důvodu, co se stalo v Japonsku. Já jsem taky jednu našla a posílám na ukázku. Rostliny, které nás obklopují, nám nejen krášlí okolí, ale taky ochraňují. Pampeliška je asi na toto záření nejcitlivější. Polapá záření a tím pádem dýcháme čistý vzduch. Buďme ji za toto vděčni.

Všechno jde tak, jak má jít.
cz
Pampeliška lékařská - záření z jaderné elektrárny (Taraxacum officinale)
Pampeliška lékařská - záření z jaderné elektrárny (Taraxacum officinale)
Ing. Miloš Krump: Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale)
Pampeliška lékařská nebo též smetánka je vytrvalá bylina s růžicovitým růstem, patří do čeledi Asteraceae. Kořen této rostliny je dužnatě řepovitý. Listy jsou obvejčité až vejčitě kopinatém hrubě zubaté se zpět odehnutými jemnými zuby, trávově zelené, lysé, pozvolna se zužující v nezřetelný řapík. Z růžice vyrůstá jedna nebo více lodyh, které jsou duté, bezlisté, vysoké 20  až 40 cm, na konci s jedním úborem. Úbor je tvořen zákrovními listeny a obklopuje četné zlatožluté květy, které spolu se zákrovem napodobují květ. Na lůžku jsou hnědé plody s deštníkovitě utvářeným chmýrem, který je rozšiřován větrem na značné vzdálenosti.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale)
Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale)
cz
Pampeliška lékařská, věneček (Taraxacum officinale)
Pampeliška lékařská, věneček (Taraxacum officinale)
Ing. Miloš Krump: Pampeliška lékařská - Taraxacum officinale
Čeleď: Asteraceae
Taraxacum officinale - semena

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pampeliška lékařská - semena (Taraxacum officinale)
Pampeliška lékařská - semena (Taraxacum officinale)